Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Poligraficzna

Pracownie

PRACOWNIA POLIGRAFICZNO - INFORMATYCZNA


W pracowni uczestnicy pracują nad usamodzielnieniem się, uczą się rozwijania praktycznych umiejętności i sprawności manualnych, samoobsługi, rozwoju zainteresowań, zdobywania nowych i rozszerzania wcześniej zdobytych umiejętności. Uczestnicy w tej pracowni mają do dyspozycji między innymi sitodruk, na którym uczą się dokładności, precyzji i staranności wykonywanych nadruków. Sitodruk wykorzystywany jest do drukowania jedno i wielobarwnych nadruków na różnych materiałach.
W pracowni również pod okiem instruktora podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera - poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej wykorzystywanej do produkcji  butonów okolicznościowych, jak również butonów ze zdjęciami  na imprezach integracyjnych wykonywanych na specjalnej maszynie do tego celu, drukowanie oraz skanowanie. Dużą uwagę sprowadza się na pracę w edytorze tekstu WORD -  kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania ich,  te umiejętności wykorzystujemy do projektowania i wytwarzania kalendarzy, pocztówek, wizytówek, zaproszeń, proporczyków, dyplomów, itp. Wykonują tutaj dokumentację dla potrzeb warsztatu, dyżury, informacje bieżące dla uczestników i rodziców. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość i umiejętności logicznego myślenia, uwagę i koncentrację oraz pamięć i wyobraźnię. Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznym wykorzystaniem jej. Poznają także wirtualny świat w Internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem różnych wyszukiwarek, obsługa poczty elektronicznej. Uczą się nagrywać różne dane i pliki muzyczne  na płyty CD/DVD. Poprzez prace grupowe i indywidualne uczą się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiają sobie umiejętność współdziałania i współpracy ćwiczą spostrzegawczość, pamięć, motorykę, sferę poznawczą, kształtowanie wyobraźni. Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowane do osób z różnym upośledzeniem umysłowym. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.  
Uczestnicy tej pracowni mają do dyspozycji szereg różnorodnego sprzętu
w postaci laminatora, bindownicy, termobindownicy. Terapia jest prowadzona
w oparciu o przygotowanie indywidualne programów terapii i rehabilitacji. Zajęcia
są prowadzone przy pomocy różnorodnych form z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów BHP.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego