Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogrodnicza

Pracownie

PRACOWNIA OGRODNICZA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pracownia ogrodnicza jest nowo powstałą pracownią. Tu, w ramach terapii uczestnicy wykonują prace związane z ogrodnictwem tj. pielenie, grabienie, kopanie, sianie nasion, przesadzanie kwiatów. W pracowni prowadzone są następujące rodzaje terapii:
- hortikuloterapia,                                                                                                                                                                                  
- ergoterapia,                                                                                                                                                                                          
- silwoterapia.                                                                                                                                                                                           
Udział w proponowanych formach terapii ma na celu rozwinięcie aktywności, zainteresowań, zdolności plastycznych, poprawę motoryki małej oraz poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Do zadań pracowni należy też dbałość o tereny zieleni znajdujące się na terenie ogrodu oraz przy warsztacie. Efektem działań pracowni jest satysfakcja uczestników z faktu, że wyprodukowane przez nich warzywa i owoce są wykorzystywane przez pracownię gospodarstwa domowego do sporządzania posiłków, które są wspólnie spożywane przez wszystkich uczestników. Często organizowane są wycieczki do lasu, na łąki nad wodę. Zajęcia w plenerze są okazją do poznawania zachodzących zmian  w przyrodzie, zbierania kwiatów, gałązek, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów , które później wykorzystują w swoich pracach. Powstają w ten sposób ikebany, ozdobne choinki z szyszek, wianki oraz ozdobne kwiaty. Ponadto uczestnicy pracowni ogrodniczej opiekują się warsztatowymi zwierzętami: świnką morską i papugami. Opieka nad zwierzętami wpływa bardzo pozytywnie na kształtowanie pozytywnych zachowań emocjonalnych: troski, współodczuwania, więzi, itp., a także odpowiedzialności wobec stworzeń wymagających opieki.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego