Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Gospodarstwa domowego

Pracownie

PRACOWNIA GOSPODARSWA DOMOWEGO


Pracownia gospodarstwa domowego przygotowuje uczestników do samodzielnego pełnienia ról społecznych, zarówno w życiu codziennym i społecznym. Terapia w tej pracowni to nauka przyrządzania posiłków, bezpiecznego posługiwania się sprzętem iędziami kuchennymi, dokonywania prostych zakupów, naukę czynności przydatnych w domu i instytucjach użyteczności publicznej tj. pranie, prasowanie, sprzątanie, cerowanie, przyszywanie guzików, samodzielnego dokonywania opłat, korzystania z poczty, banku czy komunikacji zbiorowej. Uczestnicy zaznajamiają się z zasadami higieny osobistej i ogólnej.
W pracowni stosujemy takie formy terapii:
- obieranie, krojenie produktów( warzyw, owoców, wędlin, serów)
- wyrabianie ciasta( ręką, mikserem, łyżką)
- lepienie i ugniatanie( klusek, pierogów, makaronu)
- pranie, prasowanie, cerowanie( ręczne, maszynowe)
- gotowanie, smażenie, pieczenie
- sprzątanie i mycie po posiłkach
- dbanie o higienę osobistą i otoczenia
W pracowni korzystamy z różnych form wsparcia:
- rehabilitacja( ruchowa, psychologiczna)
- integracja(kino, teatr, basen, hipoterapia, wyjazdy krajoznawcze)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego